W Polsce pożyczki, które udzielane są pod zastaw nieruchomości ostatnimi czasy bardzo zyskują na popularności. Powodem zaciągania takich pożyczek pod zastaw nieruchomości jest zwykle zła sytuacja finansowa, ale także rynkowa.

Żyjemy w trudnych czasach, gdzie niejednokrotnie odłożenie jakichkolwiek pieniędzy na wyznaczony cel jest po prostu niemożliwe. W takich wypadkach zwykle podejmujemy decyzję o zaciągnięciu pożyczki, albo kredytu. Niemniej jednak, aby uzyskać pożyczkę, czy kredyt, bank musi wyrazić na to zgodę. Przedtem bank dokładnie oszacuje naszą sytuację i przyjrzy się możliwościom finansowym. Na bazie tego rodzaju obserwacji i analiz, zostanie podjęta decyzja odnośnie tego, czy przyznać nam pożyczkę pod zastaw, o jaką się obecnie ubiegamy, czy po prostu dać odpowiedź negatywną.

Co może stać się zastawem pożyczki? 

Zastawem w wypadku tego rodzaju pożyczki może być dowolna posiadłość, która posiada określoną wartość finansową. W wielu wypadkach, to właśnie od wartości danej nieruchomości, która ma stać się kaucją zależna jest kwota udzielonej przez bank pożyczki pod zastaw. Oczywiście im wyższa wartość posiadłości, tym większa kwota pożyczki pod zastaw, którą możemy otrzymać w danym banku. W zastaw zostawić można głównie :

  • nieruchomości takie jak obiekty służbowe, prywatne domy i mieszkania ),
  • ruchomości takie jak sprzęt budowniczy, maszyny rolnicze, samochody osobowe i dostawcze),
  • inne aktywa, będące własnością prywatną ( akcje, biżuteria, złoto ).

Dom, miejsce zamieszkania, jak również inne składniki majątku, które mają stanowić kaucję w pożyczce obowiązkowo muszą stanowić własność pożyczkobiorcy. Tylko wtedy osoba chcąc zaciągnąć pożyczkę pod zastaw ma szansę na jej uzyskanie. Niejednokrotnie można usłyszeć o pożyczkach pod zastaw sklepu, mieszkania, auta, albo prywatnego domu. Ludzie chcą zaciągnąć kredyt, a bank potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia. Każda instytucja, która zajmuje się udzielaniem tego typu pożyczek pragnie posiadać pewność, że pożyczkobiorca spłaci swój dług. Zastaw daje właśnie taką pewność.

Nieruchomość z chwilą, gdy pożyczka pod zastaw została udzielona pożyczkobiorcy staje się własnością pożyczkodawcy. Taka sytuacja ma miejsce aż do momentu, gdy cała pożyczka zostanie spłacona przez pożyczkobiorcę. Czasami pożyczkę udziela się na dłuższy czas – niejednokrotnie jest to nawet kilka lat. Przez ten okres osoba zaciągająca pożyczkę jest zobowiązana do spłacenia wszystkich rat zapożyczenia w terminie, który został określony w umowie. Dopiero, gdy cały dług zostanie spłacony pożyczkobiorca odzyskuje własną nieruchomość, która była na poczet zastawu pożyczki własnością instytucji, która owej pożyczki udzieliła. Decyzja o wzięciu pożyczki pod zastaw o bardzo dużej kwocie powinna być dokładnie przemyślana. Takie zobowiązanie może mieć gigantyczny wpływ na życie pożyczkobiorcy. Dlatego zawsze należy mieć na uwadze ewentualne zmiany i to czy po prostu podołamy w przyszłości spłaceniu takiego zobowiązania.